فیزیولوژی و تغذیه ورزشی۱۳۹۸/۲/۸ ،۱۱:۲۶:۵۴ +۰۴:۳۰

کتاب‌های فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

مؤلف مترجم ناشر سال انتشار
آناتومی و فیزیولوژی انسان (هولز) د.شی میر/جی. باتلر, ر.لوئیس دکتر خسرو ابراهیم, مجید کوزه­چیان, سیده مونا حسینی عصر انتظار 1388
اصول تغذیه، ورزش و تندرستی دکتر پروانه نظر علی, دکتر کاوه خبیری, دکتر علی اصغر رواسی اشراقی 1387
اصول و روش شناسی تمرین از کودکی تا قهرمانی تؤدور بومپا دکتر خسرو ابراهیم, هاجر دشتی دربندی پژوهشکده تربیت بدنی 1383
تمرین­های عضلات شکم کریستوفرم نورریز دکتر محمد حسین علیزاده بامداد کتاب 1385
دوپینگ ژان فرانسوابورگ فریبا قلی­زاده بامداد کتاب 1385
دوپینگ دکتر فرزین حلب­چی صور خاکیان 1380
راهبردهای تغذیه­ای در فعالیت­های ورزشی و کنترل وزن دکتر عباسعلی گائینی بامداد کتاب 1386
ساختار وعملکرد دستگاه عضلانی اسکلتی جیمز و اتکینز ولی اله دبیدی روشن امید دانش 1381
سازگاری درون سلولی عضلات قلبی و اسکلتی میخائیل آی دکتر رضا قراخانلو امید دانش 1381
سازگاری عضلانی در تمرین و فعالیت بدنی لورینگ ب. رول, جان ت. شیفرد دکتر رضا قراخانلو, احمد آزاد امید دانش 1381
علم تمرین دکتر علیرضا رحیمی, وحیده صفایی نژاد بامداد کتاب 1388
علم تمرین دکتر عیدی علیجانی پژوهشکده تربیت بدنی 1387
علم تمرین دکتر تئودور ابومپا دکتر وحید تأدیبی دانشگاه رازی 1388
فیزیولوژی ورزشی (2) رابرت آ. رابرگز, اسکات ا. رابرتس دکتر عباسعلی گائینی, دکتر ولی الله دبیدی روشن سمت 1388
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد دکتر نامس رولند دکتر عباسعلی گائینی دانش افروز 1379
فیزیولوژی کاربردی دکتر فرزانه اسمیعلی نرسی 1386
مکمل­ها و داروهای نیروزا در ورزش دکتر محمدرضا دهخدا, کیوان شعبانی مقدم بامداد کتاب 1389
نظریه و روش شناسی تمرین تئودور او. بومپا دکتر محمدرضا کردی, دکتر محمد فرامرزی سمت 1387
نقش تغدیه، استراحت و مکمل­های غذایی در پرورش اندام صادق سلامی تلاش 1388
پاسخ لاکتات خون به فعالیت ورزشی آرتور ولتمن دکتر عباسعلی گائینی, محمد فرامرزی چکامه 1383