مدیریت ورزشی۱۳۹۸/۲/۸ ،۱۱:۴۴:۳۸ +۰۴:۳۰

کتاب‌های مدیریت ورزشی

مؤلف مترجم ناشر سال انتشار
استانداردها و ابعاد فضاها و اماکن رشته­های ورزشی دکتر حمید رضا طاهری, کیوان شعبانی مقدم, کورش نانکلی آوای ظهور 1389
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی دکتر مهرزاد بامداد کتاب 1386
نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش مهرعلی همتی نژاد, رحیم رمضانی نژاد شمال پایدار 1387