پیام‌های ورزشی۱۳۹۸/۱/۴ ،۱۵:۵۰:۵۹ +۰۴:۳۰

پیام‌های ورزشی

۴۰۱, ۱۳۹۸

فعالیت‌های ورزشی هوازی و مغز

۴ام فروردین ۱۳۹۸|دسته‌بندی‌ها : پیام‌های ورزشی|

انجام ورزش هوازی با افزایش اندازه هیپوتالاموس ارتباط دارد. هیپوتالاموس منطقه‌ای از مغز است که با یادگیری و حافظه مرتبط است. مطالعات جدید نشان می‌دهد که انجام ورزش هوازی (ایروبیک) که موجب افزایش ضربان [...]