امکانات و فصاهای آموزشی چاپ نامه الکترونیک
فهرست مطلب
امکانات و فصاهای آموزشی
تست
تمامی صفحات


مجموعه ورزشی شهیـد اسماعیـل افشاری
این مجموعه دارای مساحت 1600 متر مربع شامل استخر ، سونا ، جکوزی ، بدنسازی و... می باشد.
مدیریت استخر : آقای احدیان
آدرس : بالاتر از میدان ونک ، نرسیده به بلوار میرداماد  کوچه دامن افشار ،
مجموعه ورزشی شهید دامن افشار
تلفکس:88782304
سالن تربیـت بدنی (چند منظوره )
سالن چند منظوره سالن  اصلی دانشگاه می باشد که دارای ابعاد 25 ×41 متر مربع و مجهز به رختکن ، سرویس   بهداشتی و ... می باشد از این سالن جهت آموزش و  تمرین و مسابقات ورزشی (فوتسال ،
والیبال ، بسکتبال ، بدمینتون ، اسکیت ،هندبال ) و ... استفاده  می گردد .
آدرس: داخل دانشگاه ، جنب سالن آمفی تئاتر مرکزی                 
تلفن : 2796


زمیـن چـمن فوتبـال
زمین فوتبـال دانـشگاه پس از حدود 30 سال که به صورت چمن طبیعی اما چمن آن از بین رفته  وغیر قابل کشت بود ، در سال 1383 با هزینه شهرداری تهران بازسازی و چمن مصنوعی در آن نصب گردید . دانشگاه امیرکبیر از معدود دانشگاههای کشور می باشد که دارای زمین فوتبال (چمن مصنوعی باستاندارد فیفا)می باشد .ابعاد این زمین 47 ×56 متر مربع است که دارای رختکن و سرویس بهداشتی بازسازی شده مي باشد . باتوجه به ساخت مجموعه ورزشی اميرکبير در سال 1389زمين چمن تغيير موقعيت داده شد.


سالن تنـيس روي ميـز
سالن تنيس روي ميز با ابعاد 5 × 31و داراي 5 ميز که بوسيله پارتيشن از هم جدا گرديده است اين سالن مجهز به رختکن و سرويس بهداشتي مي باشد .
متصدي سالن : مرتضي وحيد  
آدرس : داخل دانشگاه ، جنب سالن چند منظوره


سالن رزمي و کشتي
اين سالن  در سال 1383با تغيير کاربري تبديل به سالن مختص خواهران گرديد . و در سال 1387 نيز اين سالن تبديل به سالن رزمي و کشتي گرديد . ابعاد اين سالن 13×25  مي باشد که جهت ورزشهاي رزمي و کشتي استفاده مي گردد .
متصدي سالن : حميد فتحي
آدرس :
داخل دانشگاه ، جنب آمفي تئاتر مرکزي
بالاي سالن چند منظوره