اعضای هیات علمی چاپ نامه الکترونیک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک ایمیل
اشرف امینی استادیار
دکتری دانشگاه تهران
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
زهرا میرآخوری
استادیار
دکتری
دانشگاه تهران
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
محمد میلائی مربی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
شهرام آهنجان دانشیار دکتری روسیه

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید