برنامه امتحانات۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ،۱۸:۵۰:۳۷ +۰۳:۳۰
دریافت برنامه امتحانات مجازی تئوری و عملی دروس تربیت بدنی در نیمسال اول ۱۴۰۰
دریافت برنامه امتحانات نیم‌سال دوم 97-98
دریافت برنامه امتحانات تئوری نیمسال اول 99 – 98