محل برگزاری آزمون تئوری تربیت بدنی ۱ ( آمادگی جسمانی )

 | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 
مکان آزمون تئوری تربیت بدنی ۱ ( آمادگی جسمانی ) به تفکیک استاد به شرح جدول ذیل می باشد.