عید سعید فطر مبارک باد

 | تاریخ ارسال: 1403/1/21 | 
                                                  
        الهی
             فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر، و روحمان را طاهر بفرما. عید فطر فرخنده و مبارک باد