گروه آموزشی تربیت بدنی- معرفی گروه
معرفی گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/22 | 

تربیت بدنی و ورزش جزلاینفک تعلیم و تربیت و وسیله‌ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است و این موضوع اهمیت ورزش در دانشگاهها را دو چندان می‌کند.

در کلیه دانشگاه‌ها، دانشجویان طی ۴ سال تحصیلی ملزم به گذراندن ۲ واحد تربیت بدنی می‌باشند که در دو ترم مجزا و هفته‌ای یک جلسه در قالب ۲ درس تک واحدی (تربیت بدنی ۱ و ۲) ارائه می‌گردد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزشی تربیت بدنی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=41.4547.11177.fa
برگشت به اصل مطلب