برنامه امتحانات تئوری دروس تربیت بدنی (دو) نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱  
۱۴۰۱/۹/۲۶
آغاز سال ۱۴۰۱ هجری شمسی را به تمام دانشجویان گرامی تبریک عرض نموده و امیدوارم همانطور که به خوبی تحصیل می ...
۱۴۰۰/۱۲/۲۲